Głuszak, M. (2019) „Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, ss. 192”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 421–425. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19390 (Udostępniono: 27 maj 2024).