Głuszak, M. (2019) „ 192”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 421–425. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19390 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).