Lityński, A. (2019) „Danuta Janicka, Polska myśl prawnokarna XIX−XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, posłowie J. Lachowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017, ss. 336”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 428–432. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19392 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).