Ożóg, M. (2019) „Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 435-439. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19394 (Udostępniono: 5lipiec2022).