Cichoń, P. (2019) „Dwa doktoraty honoris causa dla profesora Jerzego Malca”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 449-450. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19398 (Udostępniono: 30czerwiec2022).