Materniak-Pawłowska, M. (2019) „Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego «Czasopisma Prawno-Historycznego» Poznań, 22 października 2018 r.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 460-461. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19405 (Udostępniono: 5lipiec2022).