Króliczek, P. (2019) „Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Nancki”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 461. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19406 (Udostępniono: 2lipiec2022).