Matuszewski, J. i Zakrzewski, A. (2014) „O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 407-416. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.22.