Jackowska, N. (2014) „O wielkości i trudnościach polskiej transformacji”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 477–485. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.26.