Olszewski, H. (2014) „W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. «Gdańskie Studia Prawnicze» tom XXVII, 2012, ss. 270.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 493-495. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.28.