Szpoper, D. (2019) „Rosja po wojnie krymskiej w pierwszej dekadzie rządów Aleksandra II (do 1866 roku)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 11–39. doi: 10.14746/cph.2019.1.1.