Tarkowski, M. (2019) „Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium Rosyjskiego i jego wpływ na status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855-1881)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 41–55. doi: 10.14746/cph.2019.1.2.