Fiedorczyk, P., Lityński, A. i Stawarska-Rippel, A. (2019) „Wojny XX wieku i ich skutki dla ustrojów państwowych i prawa”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 57–100. doi: 10.14746/cph.2019.1.3.