Pytel, M. (2019) „Ze studiów nad początkami klasztoru cystersów w Lądzie: dokument pochodzący rzekomo z 1174 r., związany z reformą wywłaszczeniową salin wielickich”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 101-112. doi: 10.14746/cph.2019.1.4.