Pomianowski, P. Z. (2019) „Postulat narodowego charakteru prawa w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 113–125. doi: 10.14746/cph.2019.1.5.