Münnich, M. (2019) „Przyczyny i cele stosowania zwrotów niedookreślonych w przepisach prawa skarbowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 167–186. doi: 10.14746/cph.2019.1.7.