Engelking, W. (2019) „Recepcja myśli Carla Schmitta w USA po 1945 r”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 187–214. doi: 10.14746/cph.2019.1.8.