Mańka, D. (2019) „Między etatyzmem a liberalizmem: pojęcie suwerenności we francuskiej myśli polityczno-prawnej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 235–259. doi: 10.14746/cph.2019.1.10.