Mielcarek, T. (2019) „Ocena sprawności polskiego powojennego wymiaru sprawiedliwości w osądzaniu zbrodni prawa międzynarodowego na przykładzie prac wykonanych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie i wykorzystaniu ich w procesie Arthura Greisera”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 261–294. doi: 10.14746/cph.2019.1.11.