Tyborowski, W. (2019) „Oryginał, przekład a interpretacja. Tłumaczenie Praw Hammurabiego a ich rozumienie”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 295–325. doi: 10.14746/cph.2019.1.12.