Głuszak, M. (2019) „Anna Penkała, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, 2017”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 383–387. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19770 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).