Naworski, Z. (2019) „Tadeusz Maciejewski, Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954. Studium prawno-historyczno-porównawcze, 2018”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 387–391. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19771 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).