Materniak-Pawłowska, M. (2019) „Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne, 2018”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 391-392. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19772 (Udostępniono: 5lipiec2022).