Grudzińska, A. (2019) „Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 392-399. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19773 (Udostępniono: 29czerwiec2022).