Lityński, A. (2019) „Katarzyna Sójka Zielińska (1931-2019)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 403–409. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19775 (Udostępniono: 5 czerwiec 2023).