Szulc, D. G. (2019) „II Ogólnopolska konferencja naukowa «Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne», Poznań, 15 maja 2019 r.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 418-419. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19779 (Udostępniono: 6lipiec2022).