Tarkowski, M. i Materniak-Pawłowska, M. (2019) „Nadanie stopni naukowych”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), s. 419. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19780 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).