Jurkiewicz, J. (2014) „Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 507–513. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/2005 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).