Koredczuk, J. (2014) „Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 620”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1). doi: 10.14746/cph.2014.46.1.33.