Krzymkowski, M. (2014) „ 800 + 4 nlb”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 517–523. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.35.