Kazimieruk, M. (2014) „Michał Gałędek, Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdańsk 2013, ss. 378”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 531–536. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.38.