Nikodem, J. (2019) „Władca idealny i tyran w myśli politycznej średniowiecza”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.1.