Olszewski, H. (2014) „Wiesław Daszkiewicz (1927-2013)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 539-541. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.40.