Justyński, J. i Justyńska, I. (2019) „Judicial Review – historia i współczesność”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.2.