Majer, P. (2019) „Przestępczość w Polsce w latach 1944-1956. Próba zestawień sumarycznych na podstawie materiałów własnych aparatu policyjnego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.3.