Gawron, P. (2019) „Dyscyplina w szeregach armii polsko-litewskiej na terenie Małopolski i Rusi Czerwonej w czasie przygotowań do wyprawy chocimskiej w 1621 r”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.4.