Konarski, M. (2019) „Publiczne posługi transportowe w okresie Księstwa Warszawskiego w świetle postanowień dekretu z dnia 22 maja 1810 roku «względem koni i podwód dostarczonych pod transporty i wojskowych»”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.5.