Engelking, W. (2019) „Carla Schmitta krytyka liberalizmu w latach 1916-1938. Próba syntezy i interpretacji”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.6.