Fastyn, A. (2019) „Problem wykładni art. 114 konstytucji marcowej w świetle orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.7.