Mudel, I. (2019) „Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.8.