Kantor-Kozdrowicki, P., Materniak-Pawłowska, M. i Przygodzki, J. (2019) „Legal and historical subjects at Polish faculties of law”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.11.