Mikołajczak, T. i Tyborowski, W. (2019) „Prawa Hammurabiego wczoraj i dziś. Nauka, postęp i czas w humanistyce na przykładzie «Praw Hammurabiego» opracowanych przez Jozefa Klímę i przełożonych przez Cezarego Kunderewicza”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.12.