Lityński, A. (2019) „Rewizjonistyczna historia rewolucji rosyjskiej i stalinowskiego terroru. Na kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja rosyjska"”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.13.