Szczepaniak, D. (2019) „Między historią a prawoznawstwem. Refleksje teoretyczne o historii prawa”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.15.