Rozwadowski, W. i Dajczak, W. (2019) „Z Profesorem Władysławem Rozwadowskim rozmawia Wojciech Dajczak”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). doi: 10.14746/cph.2019.2.16.