Kruszewski, T. (2019) „Odpowiedź Tomasza Kruszewskiego na recenzję Tomasza Jurka”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/20419 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).