Mikołajczak, T. (2020) „Staroperskie dāta-, «prawo», w kontekście persepolitańskim”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 69-76. doi: 10.14746/cph.2020.1.4.