Pytel, M. (2020) „Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 121-136. doi: 10.14746/cph.2020.1.7.