Hundert, Z. (2020) „Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 159-172. doi: 10.14746/cph.2020.1.9.