Mielnik, H. (2020) „Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 211–240. doi: 10.14746/cph.2020.1.12.