Mikołajczyk, M. (2020) „Kilka uwag o krytycznym wydaniu dzieł prawniczych Pawła Szczerbica”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 339–349. doi: 10.14746/cph.2020.1.18.